Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2021

wniosków
mikrodtacji
projekty NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań

PROJEKTY GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH
realizowane w latach 2018-2020