Zapraszamy na profile FB:
Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Operator:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Operator:
Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA"

Operator:
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "UMBRELLA"