Nauczycielki – terapeutki z SoSzW im. Przyjaciół dzieci w Szklarach Górnych

Nazwa grupy: Nauczycielki – terapeutki z SoSzW im. Przyjaciół dzieci w Szklarach Górnych
Tytuł projektu: ,,Czwartkowe spotkania ceramiczne’’ – przygotowanie uzdolnionych, niepełnosprawnych intelektualnie uczniów do pracy na warsztatach terapii zajęciowych

Miejsce realizacji: Ostaszów

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu profesjonalnych warsztatów ceramicznych dla uzdolnionych plastycznie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych. Warsztaty prowadzone były w profesjonalnej pracowni ceramicznej przez wykwalifikowanego ceramika. Specyfika warsztatów ceramicznych wpłynęła wieloaspektowo na rozwój społeczny, emocjonalny oraz umożliwi rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień artystycznych uczestników warsztatów. Praca z gliną pozwoliła na udoskonalenie wielu funkcji psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Ilość uczestników: 7 osób.