Fabuły bez lęku

Nazwa grupy: Głowy Bielawy
Tytuł projektu: Fabuły bez lęku.
Miejsce realizacji: Bielawa

 

Projekt polegał na organizacji wydarzenia społeczno-filmowego eksplorującego tematykę szeroko pojętego „niepokoju” rozumianego przez młode pokolenie. Głównymi działaniami projektu były filmowo-dziennikarskie działania dla młodzieży realizowane pod okiem artystów z zespołu Teatru oraz spotkania z wielopokoleniowymi mieszkańcami regionu. Finałem projektu był artystyczny event: pokaz powstałych filmów fabularnych (etiud), który był połączony z debatą na temat różnic i podobieństw w postrzeganiu lęku przez młode osoby i starsze pokolenie.

Liczba bezpośrednich uczestników warsztatów- 15. Liczba odbiorców projekcji filmów połączonej z debatą -150. Łącznie zostało przeprowadzonych 30 godzin warsztatów filmowo -teatralnych. Liczba Zorganizowanych Wydarzeń: 1 pokaz filmów połączony z lokalną debatą.