Wspólnie dla Szczytnik

Nazwa grupy: Wspólnie dla Szczytnik
Tytuł projektu: Tańcowała igła z nitką

Miejsce realizacji projektu: Szczytniki nad Kaczawą

Celem projektu było pobudzenie do działania, a także wzrost aktywności społecznej mieszkańców Szczytnik nad Kaczawą poprzez realizację kursu nauki szycia na maszynie. Kurs ten przyczynił się do zaoferowania lokalnej społeczności nowych możliwości spędzania czasu wolnego, przy jednoczesnej integracji wewnętrznej i międzypokoleniowej, a także wykorzystania i zagospodarowania potencjałów oraz zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń. W projekcie wzięły udział 12 osób w wieku 14-99+, co było doskonałą szansą na wzajemne inspiracje, wymianę doświadczeń, a także naukę kreatywności przy jednoczesnym zachowaniu tradycji.

Celem projektu było również podniesienie kwalifikacji mieszkańców poprzez zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych w życiu codziennym i rodzinnym, ale również w aspekcie zawodowym.

W ramach projektu przeprowadzono również dwa warsztaty z tematyki upcyklingu odzieży, a także idei zero waste, co pozwoliło uczestnikom projektu na zapoznanie się z zasadami wtórnego wykorzystania rzeczy, co w przyszłości spowoduje zmianę nawyków i postaw wobec środowiska i zasobów naturalnych. Uczestniczki i uczestnicy nie tylko nabyli wiedzę i umiejętności, ale również urozmaicili wygląd świetlicy w Szczytnikach nad Kaczawą oraz swoich domów pięknymi własnoręcznie przygotowanymi dekoracjami i świątecznymi tekstyliami.

Zrealizowano 112 godzin warsztatów szycia na maszynie.