Ulepieni z jednej gliny – dolnośląski disign

Nazwa grupy: Ceramiczki
Tytuł: projektu: Ulepieni z jednej gliny – dolnośląski disign
Miejsce realizacji: gmina Spalona, miejscowość Kunice

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów ceramicznych na terenie gminy Kunice. Celem było poznanie i przetworzenie dziedzictwa kultury Dolnego Śląska we współczesnym kontekście. Uczestnicy, w liczbie 30 dzieci, mieli okazję zapoznać się z tradycyjnym wzornictwem i wykorzystać tę wiedzę w swoich działaniach. Podczas  warsztatów każda grupa dzieci uczyła się technik pracy z gliną, w tym łączenia miseczek, modelowania z plastra i łączenia wałeczków, a także zdobienia różnymi metodami i archaicznego wypału jamowego. Projekt obejmował również zajęcia z toczenia na kole garncarskim oraz wycieczkę do Żywego Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i warsztaty szkliwienia. Artystka zajmująca się dolnośląskim design’em przedstawiła wzornictwo strojów i przedmiotów użytkowych Dolnego Śląska. Całość zakończyła się wystawą prac ceramicznych na gali projektu, gdzie uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje dzieła, a także pokazem lepienia przy użyciu metody miseczki i poczęstunkiem dla wszystkich gości.