„Dziady” na wiejskiej scenie

Projekt numer: E/045/2019/II
Nazwa grupy: Bardowie z Barda
Tytuł: "Dziady" na wiejskiej scenie.
Miejsce: Gmina Bardo

 

Projekt polegał na zapoznaniu mieszkańców Gminy z tradycjami i obrzędami zaduszkowymi opisanymi w "Dziadach cz. II" A. Mickiewicza. Mieszkańców aktywizowano poprzez udział w dwóch warsztatach (teatralnym i wokalnym), tj. 10 spotkaniach po 3 godziny każde dla 2 grup 12-15 osobowych, przygotowujących spektakl "Dziady", premierę w Centrum Kultury w Bardzie i rozpowszechnienie przedstawienia w całej Gminie (łącznie 5 spektakli). Uczestnikami projektu byli wyłonieni w rekrutacji mieszkańcy wiosek. Warsztaty prowadzili miejscowi instruktorzy. Działania zakończyły się uroczystą galą podsumowująca projekt w Centrum Kultury (z wystawą zdjęć, koncertem pieśni ludowych wykonywanych przez grupę projektową i prezentacją projektu), w której uczestniczyły władze lokalne, przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych, mediów oraz mieszkańcy Gminy Bardo. W projekcie wzięło udział 308 osób.