Chcę i działam

Projekt numer: E/088/2019/I

Grupa: Aktywne kobiety

Tytuł projektu: Chcę i działam

Miejsce: Ścinawa (Fundacja "Przystań")

Projekt skierowany był do 20 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem z Gminy Ścinawa. Zorganizowane zostały warsztaty kreatywne: wyrobu biżuterii, garncarstwa i ceramiki, rękodzieła artystycznego i kulinarne, z psychologiem i marsze nordic walking- w celu zmiany zachowań, nabycia nowych umiejętności i podniesienia samooceny. Zajęcia nakierowane były na wzrost zaangażowania się 20 osób w życie społeczne, wspólnej integracji, wzrostu zaradności osobistej w życiu codziennym oraz poprawie komunikacji w grupie i z otoczeniem. Uczestnicy wspólnie przygotowali wystawę swoich prac.

Do rekrutacji zgłosiło się 50 osób niepełnosprawnych z Gminy Ścinawa, były to osoby w wieku 18-40 lat. Do projektu dostali się te osoby, które wykazały się ogromna chęcią i zaangażowaniem oraz deklaracją o systematycznym uczęszczaniu w warsztatach. Zostały także wybrane te osoby, których stan zdrowia pozwalał na aktywny udział w warsztatach. Opiekunami byli organizatorzy warsztatów oraz wolontariusze z „Klubu seniora” działającego na terenie Ścinawy.