Głowy Bielawy

Nazwa grupy: Głowy Bielawy
Tytuł projektu: Odpowiedzialność młodych

Miejsce realizacji: Bielawa

Głównymi działaniami projektu były teatralno-dziennikarskie wydarzenia  dla młodzieży realizowane pod okiem artystów z zespołu Teatru Układ Formalny oraz spotkania z różnopokoleniowymi mieszkańcami regionu. Finałem projektu był artystyczny event połączony z debatą na temat odpowiedzialności społecznej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu była młodzież z Bielawy i okolic, a pośrednimi odbiorcami mieszkańcy i mieszkanki
gminy Bielawa, z którymi zostały przeprowadzane wywiady będące inspiracją działania. Liczba odbiorców bezpośrednich – 15 osób.