Opracowania – Nabór 2018

Ankieta podsumowująca
Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2018 roku
dla realizatorów projektów w I naborze konkursowym.

Ankieta została opracowana w ramach projektu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018