dokumenty 2021

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. REGULAMIN (wszyscy Operatorzy)
1a. ANEKS DO  REGULAMINU (wszyscy Operatorzy)

2. WNIOSKI:
Wzór wniosku dla grupy nieformalnej/samopomocowej (wszyscy Operatorzy)
Wzór wniosku dla grupy nieformalnej/samopomocowej – wersja edytowalna(wszyscy Operatorzy)

Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej (wszyscy Operatorzy)
Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej – wersja edytowalna
(wszyscy Operatorzy)

3. KARTY OCEN:
Wzór karty oceny formalnej (wszyscy Operatorzy)
Wzór karty oceny merytorycznej (wszyscy Operatorzy)

4. UMOWY:
Wzór umowy dla grupy nieformalnej/samopomocowej (wszyscy Operatorzy)
Wzór umowy dla młodej organizacji pozarządowej (wszyscy Operatorzy)

5. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
Wzór oświadczenia o przychodach młodej organizacji pozarządowej działającej:
dłużej niż 12 miesięcy (wszyscy Operatorzy)
– krócej niż 12 miesięcy (wszyscy Operatorzy)

6. WZÓR KOREKTY HARMONOGRAMU:
Wzór korekty harmonogramu projektu (wszyscy Operatorzy)

7. DOKUMENTACJA FINANSOWA:

8. DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA:

9. PLIKI GRAFICZNE:

Belka logotypowa FIO/DFMI kolor biała

Belka logotypowa FIO/DFMI B&W biała

Belka logotypowa FIO/DFMI/OPERATORZY kolor biała

Belka logotypowa FIO/DFMI/OPERATORZY B&W biała

UWAGA: Dodatkowa informacja do umieszczenia pod belkami w materiałach promocyjnych:
Projekt pn. „………………………………………” jest dofinansowany ze środków Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018″