Zero waste. Taniec, ruch i dźwięk

Nazwa grupy nieformalnej: Skuteczne w działaniu
Tytuł projektu: Zero waste. Taniec, ruch i dźwięk
Miejsce realizacji projektu: Jedlina- Zdrój

Odbiorcami projektu byli seniorzy z Jedliny-Zdroju oraz społeczność lokalna. Udział w projekcie wzięło 75 osób. Nasz projekt dotyczył promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia jak również propagowania wiedzy na temat życia w duchu zero waste. W ramach projektu odbyły się warsztaty taneczne dla seniorów, warsztat bębniarski, warsztaty pracy z ciałem, wyjście do RIPOK w Wałbrzychu, spotkania podzielnikowe oraz Wielkie Miejskie Sprzątanie. Podczas spotkań podzielnikowych uczestnicy wykonywali myjki ze sznurków jutowych, korale z gazet, a przede wszystkim wymieniali się przyniesionymi przez siebie rzeczami. Dzięki realizacji naszego projektu seniorzy i społeczność Jedliny-Zdroju się zintegrowali, zwiększyli swoją wiedzę na temat segregowania śmieci oraz na temat konieczności dokonywania rozsądnych wyborów konsumenckich. Podczas projektu poczęstunek stanowiły warzywa i owoce, nie wytworzyliśmy, żadnych zbędnych materiałów.