ABC ZDROWIE – pierwsza pomoc dla wszystkich

Nazwa grupy: ABC ZDROWIE – pierwsza pomoc dla wszystkich
Tytuł projektu: Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców i członków OSP w Gorzesławiu

Miejsce realizacji projektu: Gorzesław

Projekt polegał na przygotowaniu i poprowadzeniu teoretycznego i praktycznego kursu pierwszej pomocy dla 30 mieszkańców Gorzesławia oraz 20 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzesławiu. Uczestnicy i uczestniczki zdobyli podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauczyli się korzystać z defibratora AED. Wcześniej nie umieli i bali się korzystać z tego sprzętu, który był na wyposażeniu OSP. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej uzyskali szersze przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Przeprowadzono w sumie 24 godzin szkoleń.