Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?

Szukacie na nią funduszy i dodatkowego wsparcia?

Skorzystajcie z grantu w wysokości do 5000 zł!

1 września  2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków do programu
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

JEŚLI:
a). tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób;
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska;
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego 
dla społeczności lokalnej województwa dolnośląskiego
lub samopomocową
, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób;
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska;

– chce wspólnie działać na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków swojej grupy.
b). działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej
niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację,
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska,
– ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Możecie otrzymać dotację do 5000 złotych.

W 2018 roku dotacje do 5.000 zł otrzyma minimum 51 młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych.
Kwota alokacji wynosi:
– dla młodych organizacji: 150.000 zł;
– dla grup nieformalnych i samopomocowych:  105.000 zł.

Zwycięskie projekty będą realizowane
od 7 października do 7 grudnia 2018 roku.


Terminy naboru: 1-15 września 2018 roku


Jak złożyć wniosek?
– poprzez generator dostępny na stronie www.maleinicjatywy.pl
– dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, którego wzór do pobrania dostępny jest na stronie www.maleinicjatywy.pl

Na opisanie swoich pomysłów macie czas do 15 września 2018 roku,
do godziny 23.59

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie złożyć wniosku w generatorze,
to wyślijcie wersję papierową (dostępna w zakładce DOKUMENTY) na adres:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu do 14 września 2018 roku (do godz. 15:00)

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który przeznaczony jest dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska
oraz dla jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego