Wiśnie w salsie – runda 3

Projekt numer: E/086/2019/II
Grupa: Wodsonki
Tytuł projektu: Wiśnie w salsie – runda 3
Miejsce:  Wisznia Mała: świetlica w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała Krzyżanowice: świetlica wiejska, ul. Parkowa 18

Projekt pobudził społeczności lokalną do podejmowania inicjatyw, a udział w warsztatach wywołał naturalną integrację uczestników poprzez wspólne spędzenie czasu, nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z nowymi członkami społeczności lokalnej, budowanie więzi emocjonalnych, podejmowanie działań na rzecz edukacji tanecznej,  czy kształtowania potrzeby dbania o własne ciało (część zajęć poświęcona była ćwiczeniom ruchowym wzmacniającym postawę). Uczestnicy projektu nabyli umiejętności z zakresu tańca oraz rytmiki, zwiększyli umiejętności koordynacji ruchów, panowania nad własnym ciałem. Trener każdorazowo prowadził również krótki wykład dotyczący edukacji tanecznej, tańca jako sportu i jego korzystnego wpływu na zdrowie, samopoczucie i sylwetkę. Po zakończeniu projektu mieszkańcy, którzy mieli okazję się poznać będą kontynuować spotkania grupa solo (jedna grupa dwa razy w tygodniu), grupy pary (trzy grupy raz w tygodniu)

Zorganizowano 32,5 godziny warsztatów tanecznych z instruktorem dla 51 osób, które trener rozpoczynał dostosowaną do grupy i intensywności zaplanowanych zajęć rozgrzewką trwającą 10-15 min. - przyswojenie wiedzy na temat edukacji tanecznej, kształtowania potrzeby dbania o własne ciało, wpływu ruchu i aktywności fizycznej na zdrowie itp. - po zakończeniu projektu mieszkańcy, którzy mieli okazję się poznać będą kontynuować spotkania. Ponadto pojawił się pomysł organizacji maratonu tanecznego, z którego zebrane fundusze zostaną przekazane na cel charytatywny. Projekt dotarł do 150 pośrednich odbiorców projektu: klientów OKSiR, świetlicy w Krzyżanowicach, rodzin członków grupy.