Dzielnicowe czytanki

Grupa nieformalna: Lektorzy dzielnicy
Tytuł projektu: Dzielnicowe czytanki
Miejsce realizacji: Wrocław

 

Projekt polegał na wsparciu mieszkańców Przedmieścia Oławskiego przy wykorzystaniu narzędzi kultury do integracji, czyli czytania dzieł literackich. Powstało małe „kółko literackie” stworzone z najbliższych sąsiadów, którzy na żywo komentowali każde czytania grupy i opowiadali o swoich wrażeniach po każdej prezentacji. Działania umożliwiły stworzenie wirtualnej przestrzeni do bezpiecznego, bezpośredniego i pośredniego kontaktu z odbiorcami.

Grupa stworzyła wydarzenia społeczne budujące wspólnotę, niwelujące strach i lęk powstały wskutek zagrożenia epidemicznego i braku bezpośredniego kontaktu z kulturą. Wydarzenia stworzyły okazję do podjęcia rozmów niezwiązanych z pandemiczną rzeczywistością. Zmobilizowano i wzrosły również kompetencje lokalnych artystów, którzy zyskali większą rozpoznawalność wśród lokalnej społeczności oraz zainspirowali się do podjęcia kolejnych działań ze społecznością lokalną.

W projekcie odbyło się 5 wydarzeń artystycznych, inspirowanych codziennością mieszkańców i klasykami literatury:
– „Bajki” Henryka Sienkiewicza: www.facebook.com/bajki
– „Opowiadania” Stefana Grabińskiego: www.facebook.com/opowiadania
– wiersze Tadeusza Boya-Żeleńskiego: www.facebook.com/wiersze
– „Kiedy byłem małym chłopcem” Janusza Korczaka: www.facebook.com/kiedy_bylem
– wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: www.facebook.com/wiersze