Nasze Bożkowice – wspomnienia mieszkańców

Projekt numer: E/009/2019/II

Grupa: Poszukiwacze historii

Tytuł projektu: Nasze Bożkowice - wspomnienia mieszkańców

Miejsce: Bożkowice, gmina Olszyna

 

Zorganizowano cykl wykładów dotyczących procesu powstawania książki oraz historii Bożkowic, na który zaproszono mieszkańców wsi i sąsiednich miejscowości. Udało się zachęcić do rozmów wielu z najstarszych mieszkańców wsi i zebrać ich opowieści dotyczące przede wszystkim powojennych losów naszej miejscowości, ale też zawiłej historii rodzin pochodzących z Kresów Wschodnich, przesiedleń i pierwszych lat na Ziemiach Odzyskanych oraz rodzin, których członkowie brali udział w II wojnie światowej i trafili do Bożkowic jako osadnicy wojskowi. Z wielu godzin wywiadów i rozmów powstało 13 opowieści, przeniesionych na około 150-stronicową książkę. Rozmowy te pozwoliły usystematyzować fragmentaryczną wcześniej wiedzę o losach mieszkańców Bożkowic.

Wydano książkę w nakładzie 500 egzemplarzy. Projekt objął w sumie 74 osoby. Przeprowadzono dwa wykłady dotyczące: procesu powstawania książki i pracy w wydawnictwie oraz z historii Bożkowic połączony z konsultacjami i dyskusją nad kształtem książki. Pojawiło się kilka nowym pomysłów na kontynuowanie i rozwijanie projektu poznawania losów naszej miejscowości i jej mieszkańców. Podczas spaceru „Śladami Historii”. dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji, uczestnicy mieli możliwość w ciekawy sposób poznać historię wsi. Była to też okazja do integracji i wymiany wspomnień. Rozmowy prowadzono z 17 osobami. Spotkanie promujące książkę połączone z wystawą i prezentacją archiwalnych zdjęć było wydarzeniem, które cieszyło się największą popularnością w projekcie (29 osób dorosłych)

Projekt wpłynął na integrację mieszkańców, którzy opowiadając o losach wsi, swoich sąsiadów, a potem czytając wszystkie uporządkowane opowieści, z pewności dowiedzieli się dużo o innych mieszkańcach. Lektura książki zachęci mieszkańców do dalszego zgłębiania historii Bożkowic, ale też do wykorzystania potencjału jaki niesie historia wsi w celach turystycznych.