Mikołajkowe MiłoGranie – organizacja koncertu wiejskiego, wielopokoleniowego zespołu wokalnego

Projekt numer: E/083/2019/II

Grupa: Miłogranie - Miłocicki, Wielopokoleniowy Zespół Wokalny

Tytuł projektu: Mikołajkowe MiłoGranie - organizacja koncertu wiejskiego, wielopokoleniowego zespołu wokalnego

Miejsce: Miłocice (gmina Jelcz-Laskowice). Większość działań projektowych odbyła się w Wielopokoleniowym Centrum Rozwoju w Miłocicach. Koncert mikołajkowy odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Miłocicach.

 

Przeprowadzono warsztaty umuzykalniające dla dzieci oraz  warsztaty wokalne dla młodzieży i dorosłych. Odbyło się 6 spotkań, w trakcie których szyto stroje i przygotowywano dekoracje. Bezpośredni odbiorcy projektu przyswoili oraz utrwalili techniki śpiewu i gry na instrumentach etnicznych. Przygotowując repertuar wokalno - instrumentalny na koncert mikołajkowy, mieli okazję odczuć korzyści jakie niesie śpiewanie w grupie. Aktywność ta, podobnie jak samodzielne tworzenie strojów i dekoracji, pozwoliła na integrację grupy, dała jej członkom poczucie przynależności i bycia potrzebnym. Jest to istotne zwłaszcza dla dzieci, które poczuły, że nie są jedynie odbiorcami zadań ale mają realny wpływ na społeczeństwo, w którym żyją. Zaangażowanie osób z różnych grup wiekowych, a zwłaszcza ich rodziców i opiekunów, w proces tworzenia wydarzenia, które kojarzy się wszystkim pozytywnie (impreza mikołajkowa), było dla dzieci najlepszą motywacją do wspólnej pracy. Zatrudnienie pedagoga - muzykoterapeuty do prowadzenia zajęć w formie atrakcyjnej dla najmłodszych dzieci sprawiło, że chętnie brały one udział w projekcie. W wyniku realizacji projektu wzrosła liczba osób zainteresowanych tworzeniem zespołu MiłoGranie. Korzyści odnieśli również odbiorcy pośredni. Impreza mikołajkowa była dużo bardziej atrakcyjna względem tych organizowanych w minionych latach. Zapewniliśmy uczestnikom rozrywkę i pokazaliśmy, że Miłocice to wieś aktywnych, przedsiębiorczych ludzi. Zachęciliśmy wiele osób do wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego społeczeństwa.

Liczba bezpośrednich odbiorców projektu wynosi 40 osób i jest dwukrotnie wyższa niż zakładano we wniosku o dofinansowanie. Liczba pośrednich odbiorców projektu, będąca jednocześnie liczbą uczestników imprezy mikołajkowej szacowana jest, zgodnie z przewidywaniami na 200 osób.