27.05-17.06.2024 – NABÓR WNIOSKÓW!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
W PROGRAMIE DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

 

Macie pomysł na działania lokalne?
Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?
Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?
Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

 

27.05.2024 r. startuje kolejny nabór wniosków do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

 

Tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

 

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

 

Kwota wnioskowanej mikrodotacji / wsparcia
realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić:
– minimalnie 8000,00 zł
– maksymalnie 10 000,00 zł

Terminy naboru: 27.05-17.06.2024 r.

 

REGULAMIN NABORU

GENERATOR WNIOSKÓW

 

Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie: www.generator.maleinicjatywy.pl

W tym naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 9 młodych organizacji pozarządowych i 6 grup nieformalnych i/lub samopomocowych z Dolnego Śląska. Każdy z 3 operatorów Programu przyzna po 3 granty dla młodych organizacji pozarządowych oraz po 2 dla grup nieformalnych i/lub samopomocowych.

Kwota alokacji konkursowej w 2024 r. wynosi 150 000,00 zł.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 100 (liczy się kolejność składnych wniosków – do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek), w tym: 50 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 50 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

 

Zwycięskie projekty będą realizowane od 01.08 do 30.11.2024 r.

 

W naborze, którego dotyczy niniejszy Regulamin, Operatorzy przewidzieli maksymalnie 3,5 miesiąca na realizację projektu.
Projekt może trwać krócej, ale nie mniej niż 1 miesiąc i nie może wykraczać poza ramy czasowe określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”  oraz  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkanki
i mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.