Damy radę!

Nazwa grupy nieformalnej: Wspólnie dla Szczytnik
Tytuł projektu: Damy radę!
Miejsce realizacji: Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, powiat legnicki

 

Celem projektu „Damy radę!” był wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienie spokoju psychicznego dla 34 dorosłych mieszkańców Szczytnik nad Kaczawą oraz 15 dzieci w czasach pandemii koronawirusa. W ramach zadania przeprowadzono 25 sesji coachngowo -psychologicznych dla dorosłych mieszkańców wsi oraz 2 warsztaty grupowe dla dorosłych a także 3 warsztaty specjalistyczne dla dzieci. Przewidziane formy wsparcia przyczyniły się do przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii koronowirusa na psychikę mieszkańców lokalnej społeczności, wzrost ich poczucia kontroli nad zaistniałą sytuacją a także wzmocnienie wewnętrznego spokoju psychicznego. Specjalistyczne wsparcie dało im możliwość podzielenia się swoimi obawami z innymi, oswojeniem lęków i odkrycie sposobu na ich minimalizację. Celem było  także uświadomienie mieszkańcom znaczenia samorozwoju i samodoskonalenia a także świadomości, że w razie konieczności warto korzystać z pomocy specjalistów. Wartością dodaną projektu stało się także objęcie wsparciem seniorów, którzy ze względu na bariery zdrowotne czy świadomościowe byli wykluczeni z podobnych wsparć. Dzięki projektowi udało się dotrzeć do nich z bezpośrednią pomocą, wobec czego nastąpił wzrost ich poczucia  wartości a także jedności i przynależności do społeczności lokalnej.