Eko Głogowianie

Nazwa grupy: Eko Głogowianie
Tytuł projektu: Dziki Głogów – na tropach bioróżnorodności

Miejsce realizacji: Głogów

Projekt podzielony został na dwie części: I. Warsztaty przyrodnicze bioblitz dla mieszkańców Głogowa i grup szkolnych W ramach tych spotkań, zorganizowano spacery przyrodnicze z ekspertami, na których badano bioróżnorodność miasta. Dodatkowym celem przy okazji warsztatów było zebranie jak największej ilości danych o przyrodzie Głogowa. Przy okazji spacerów posprzątano również odwiedzane tereny. II. Publikacja raportu z działań bioblitz i spacerownika po dzikim Głogowie Na podstawie danych zebranych podczas spacerów stworzono „Spacerownik” dla mieszkańców. W  publikacji zaproponowano ciekawe przyrodniczo szlaki w mieście, a ich odkrywanie zmieniono w grę terenową, która zachęciła do czynnego odkrywania miejskiej przyrody .Liczna uczestników i uczestniczek – 100 osób.