Wielokulturowo

Nazwa grupy nieformalnej: Wkręceni w pomaganie
Tytuł projektu: Wielokulturowo
Miejsce realizacji projektu: Wrocław

W projekcie zorganizowano cykl otwartych zajęć dla dzieci ukraińskich uchodźców i dzieci polskich. W pierwszym etapie przeprowadzono warsztaty z tańca i rękodzieła ukraińskiego i białoruskiego, dzięki czemu dzieci miały okazję poznać różne tradycje kulturowe. Dzieci wykonały m.in. tradycyjne laleczki ukraińskie, wycinanki, pasy, krywulki, elementy strojów ludowych, proste instrumenty. Wspólnie uczyły się tańczyć ludowe tańce. W projekcie uczestniczyły 32 osoby.