„Łącznik” – program społecznej telewizji Stacja Za Horyzontem

Grupa nieformalna: Stacja Za Horyzontem
Tytuł projektu: „Łącznik” – program społecznej telewizji Stacja Za Horyzontem
Miejsce realizacji: Wrocław

 

Projekt miał na celu zaangażowanie mieszkańców regionu we współtworzenie telewizji społecznej. Zgromadzono grupę widzów w trakcie publikacji w formie on-line 5 odcinków z wywiadami z ciekawymi ludźmi. Filmy miały na celu zainteresowanie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska regionem Wrocławia, lokalnymi działaczami, artystami, naukowcami.

Realizacja Małej Inicjatywy umożliwiła grupie drogę do dalszego rozwoju – pozwoliła na zgromadzenie materiałów promocyjnych oraz samych odcinków, które okazały się pomocne w rozmowach z organizacjami pozarządowymi i sponsorami wspierającymi przyszły rozwój projektu. Dla widzów miarą skuteczności rozmów był odzew w postaci komentarzy w mediach społecznościowych, (a także liczba ich udostępnień) oraz poszerzenie wiedzy na temat omawianej sprawy, sytuacji, czy proponowanej zmiany w otoczeniu mieszkańców Wrocławia. Projekt będzie kontynuowany i będzie rozszerzony na teren całej Polski, co pozwoli dalej integrować społeczności lokalne.

Bezpośredni odbiorcy działań projektowanych: 16 619 osób.