Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw w kilku krokach.

Zastanówcie się, jakie działanie chcecie realizować:

Co będzie ciekawe dla odbiorców waszych działań?
Do kogo będą skierowane działania?
Jakie będą korzyści z realizowanej inicjatywy?
Jak włączyć inne osoby w działania?
Kiedy i gdzie będziecie realizować działanie?
Jakie koszty chcecie sfinansować?

Zapoznajcie się z REGULAMINEM Programu

Przeczytajcie NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – udzieliliśmy na nie szczegółowych odpowiedzi ?

Wypełnijcie wniosek w generatorze.

Jeśli macie pytania lub macie trudność
aby skorzystać z generatora, to nasz zespół służy pomocą. Kontakt z doradcami opisany w dziale KONTAKT


Po złożeniu wniosku oczekujcie na wyniki naboru
. Jeśli Wasz wniosek uzyskał dofinansowanie, to  podpiszemy umowę na jego realizację.


Rozpoczynacie realizację działania
, a do Waszej grupy przydzielony jest opiekun projektu, którego zadaniem jest wspieranie Was w realizacji inicjatywy.


Po zakończeniu projektu składacie sprawozdanie
z realizacji działań.