Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw w kilku krokach.

Zastanówcie się, jakie działanie chcecie realizować:

Co będzie ciekawe dla odbiorców waszych działań?
Do kogo będą skierowane działania?
Jakie będą korzyści z realizowanej inicjatywy?
Jak włączyć inne osoby w działania?
Kiedy i gdzie będziecie realizować działanie?
Jakie koszty chcecie sfinansować?

Zapoznajcie się z regulaminem Programu, który jest dostępny w zakładce Dokumenty.

Wypełnijcie wniosek w generatorze. Jeśli macie pytania lub macie trudność
aby skorzystać z generatora, to nasz zespół służy pomocą. Kontakt z doradcami opisany w dziale Kontakt.

Po złożeniu wniosku oczekujcie na wyniki naboru. Jeśli Wasz wniosek uzyskał dofinansowanie, to  podpiszemy umowę na jego realizację.

Rozpoczynacie realizację działania, a do Waszej grupy przydzielony jest opiekun projektu, którego zadaniem jest wspieranie Was w realizacji inicjatywy.

Po zakończeniu projektu składacie sprawozdanie z realizacji działań.