Ogłoszenie konkursowe 2018

Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
Szukacie na nią funduszy i dodatkowego wsparcia?
Skorzystajcie z grantu w wysokości do 5000 zł!

1 września 2018 rozpoczyna się nabór wniosków do programu
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł?
(roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Możecie otrzymać dotację do 5000 złotych.

Terminy naboru: 1-15 września 2018 r.

Jak złożyć wniosek? – poprzez generator dostępny na stronie:
www.maleinicjatywy.pl
– dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej,
którego wzór do pobrania dostępny jest na stronie: www.maleinicjatywy.pl

W 2018 roku dotacje do 5.000 zł otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 21 grup nieformalnych i samopomocowych.

Kwota alokacji wynosi:
– dla młodych organizacji: 150.000 zł;
– dla grup nieformalnych i samopomocowych: 105.000 zł.

Zwycięskie projekty będą realizowane
od 7 października do 7 grudnia 2018 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który przeznaczony jest dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie
dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska i dla jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego