Aktywności mówię TAK

Nazwa grupy: Wolontariat „Młodzi Jana Pawła II”
Tytuł projektu: Aktywności mówię TAK
Miejsce realizacji: Gaworzyce

 

Głównym celem naszego projektu było wparcie osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Gaworzyce poprzez organizację cyklu warsztatów: plastycznych, tanecznych i kulinarnych, w których brały udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najmilsi” oraz inne chętne osoby z niepełnosprawnością. Poprzez zajęcia aktywizowaliśmy osoby z niepełnosprawnością, wyciągnęliśmy ich z domów oraz daliśmy szansę na rozwój i zdobycie umiejętności ułatwiających lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Bezpośredni uczestnicy projektu to 20 osób.