Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2023

wniosków
mikrodtacji
projekty NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań


Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2016

 

♦ Realizacja: od 2014-06-01 do 2016-11-30

 

♦ Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z PO FIO na lata 2014-2020

 

Operatorzy:

♦ Centrum Ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”

♦ Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

♦ Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”