Park Oławski – kolej na zieleń dla mieszkańców

Nazwa grupy: Nasze Przedmieście
Tytuł projektu: Park Oławski – kolej na zieleń dla mieszkańców
Miejsce realizacji: Wrocław, Przedmieście Oławskie

Projekt polegał na zaangażowaniu społeczności lokalnej, w różnym wieku, do wsparcia i działań propagujących ideę powstania nowego terenu zielonego na osiedlu Przedmieście Oławskie przy torach kolejowych. Głównym celem było uwrażliwienie mieszkańców na życie pośród zieleni i zajęcia sprzyjające integracji i poznaniu się wzajemnie mieszkańców-sąsiadów. Osiedle w ostatnich latach silnie się rozbudowuje i przybywają nowi mieszkańcy, którzy jeszcze nie włączyli się w działania społeczności lokalnej.

W projekcie zrealizowano następujące działania: warsztaty: sitodruku, dendrologiczne, fotograficzne, spacery badawcze, w tym spacer przyrodniczy oraz integracyjny piknik sąsiedzki zorientowane na poznanie się mieszkańców i budowanie grupy wspierającej projekt powstania Parku Oławskiego. Mieszkańcy po zakończonym projekcie nadal działają na rzecz powstania Parku Oławskiego.