Rodzice na start

Nazwa grupy: Rodzice na start
Tytuł projektu: Super Smyki

Miejsce realizacji projektu: Oleśnica

 

Projekt polegał na organizacji cyklu zajęć pozalekcyjnych/edukacji nieformalnej  dla 35 dzieci w wieku 6 i 7 lat z Oleśnicy, u których zdiagnozowano luki kompetencyjne w zakresie przedmiotów kluczowych, spowodowane przede wszystkim długotrwałym zamknięciem placówek edukacyjnych, a także brakiem możliwości finansowych ich rodziców. W ramach projektu zrealizowano ponad 52 godziy zajęć: ekologicznych, robotyki, matematycznych, kreatywnych, przyrodniczo-geograficznych, a także z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.