Akademia Liderów Samoobrony- Szkolenie instruktorów sztuk walki przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą w trudnej sytuacji

Nazwa grupy: ToDlaWas
Tytuł projektu: Akademia Liderów Samoobrony- Szkolenie instruktorów sztuk walki przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą w trudnej sytuacji.
Miejsce realizacji: Wrocław

Beneficjentami projektu były osoby trenujące co najmniej 3 lata sporty walki, chcące prowadzić po projekcie zajęcia z dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji. Dodatkowo, odbiorcami projektu była grupa 40 dzieci, które zostały zaproszone na zajęcia współprowadzone przez nowo przygotowanych do pracy instruktorów. Wytypowanie uczestników projektu odbyło się między innymi przy współpracy z Klubem Sportowym na co dzień zajmującym się prowadzeniem zajęć z Brazylisjkiego Jiu Jitsu. Głównym działaniem było prowadzenie zajęć teoretycznych jak i praktycznych z Brazylijskiego Jiu Jitsu i samoobrony w celu przeszkolenia przyszłych instruktorów. Uczestnicy mieli możliwość pozyskać wiedzę na temat pierwszej pomocy.