Rodzice nigdy się nie poddają

Projekt numer: E/074/2019/I
Nazwa grupy: Rodzice Dzieciom
Tytuł: Rodzice nigdy się nie poddają.
Miejsce: Oleśnica

Projekt skierowany był zarówno do rodziców jak i ich dzieci, którzy zmagają się z problemem niepełnosprawności. Dzieci otrzymały wsparcie terapeutyczne: logopedy, psychologa, terapeuty ręki z elementami SI, EEG Bioffidback, dogoterapii, sensoplastyki. Rodzice otrzymali pomoc psychologiczną oraz szkolenie dotyczące budowania wewnętrznej siły i motywacji do bycia silnym rodzicem. Zaplanowane terapie miały charakter indywidualny. Zajęcia z sensoplastyki, mające na celu integrację i rozwój, zarówno emocjonalny jak i ruchowy i społeczny dzieci odbyły w formie grupowej. Udział w projekcie wzięło ponad 20 dzieci i 19 rodziców.