Zdrowy uczeń to ja!

Nazwa grupy nieformalnej: Rodzice na start
Tytuł projektu: Zdrowy uczeń to ja!
Miejsce realizacji projektu: Oleśnica

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu działań prozdrowotnych z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla najmłodszych mieszkańców miasta Oleśnica, którzy uczęszczają do I klasy w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zajęcia: teoretyczne i praktyczne warsztaty zdrowego odżywiania, spotkania z dietetykiem, wyjazdowe warsztaty kulinarne, wyjazdowe warsztaty tworzenia kiszonek i surówek, zajęcia z podstaw akrobatyki. Zajęcia przyczyniły się do wzrostu kompetencji w zakresie zdrowego odżywiania, postaw prozdrowotnych, a także aktywności fizycznej. Uczniowie zwiększyli swoją świadomość potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych oraz rozumienia racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia. Zdobyli umiejętność planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie. Rezultatem projektu jest także kształtowanie świadomych wyborów konsumenckich, promowanie żywności nieprzetworzonej, opartej na prostych składnikach i ekologicznych rozwiązaniach. W projekcie uczestniczyło 27 uczniów.