Jak bomby to tylko kwiatowe

Grupa nieformalna: Niezłe Kwiatki
Tytuł projektu: Jak bomby to tylko kwiatowe
Miejsce realizacji: Wrocław

Głównym działaniem projektu było wspólne tworzenie bomb kwiatowych z mieszkankami i mieszkańcami (warsztaty), zawierających nasiona kwiatów, którymi została potem obdarowana lokalna społeczność i zachęcona do sadzenia ich w całym mieście. Cześć roślin wzeszła jeszcze tego lata, część zakwitnie w przyszłym sezonie. Polne kwiaty są mało wymagające co do warunków podłoża oraz wody, a tym samym zazieleniane są zaniedbane skrawki ziemi. Poprawiała się lokalna bioróżnorodność w świecie roślin i zwierząt, przyleciały zapylające owady, bardzo potrzebne środowisku naturalnemu. W miejscach rozrzucenia bomb na trawnikach wyrosły kwiatowe łąki, które wymagają o wiele mniej zasobów wody.

Wydarzeniem dodatkowym były recyclingowe warsztaty tworzenia papieru czerpanego z płatkami kwiatów i nasionami.

Przede wszystkim jednak grupa pokazała uczestnikom projektu, że ich działanie ma znaczenie i bezpośredni wpływ na otoczenie, przez co zwiększyła się ich świadomość oraz wrażliwość na przyrodę miejską oraz ekologię.

W działaniach bezpośrednich udział wzięło 71 osób.