Survival – szkoła przetrwania na łonie dzikiej natury

Projekt numer: E/158/2019/I
Nazwa grupy: Czwórkowi Rodzice
Tytuł: Survival - szkoła przetrwania na łonie dzikiej natury
Miejsce: Oleśnica

Głównym celem projektu była promocja zdrowia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą, a także rozwijania umiejętności współpracy w grupie wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy. Główne działania to: udział 20 uczniów klas: VII - VIII w "Survivalu - szkole przetrwania na łonie dzikiej natury" w Rudawskim Parku Krajobrazowym, a także przygotowanie gazety. Projekt zakończył się festynem, w ramach którego uczestnicy przekazali zdobytą wiedzą i umiejętności swoim koleżankom i kolegom ze społeczności szkolnej oraz członkom społeczności lokalnej. Z projektu skorzystało 20 osób.