IV Event dla Ziemi

Nazwa grupy: Eko squad
Tytuł projektu: IV Event dla Ziemi
Miejsce realizacji: Wrocław

„IV Event dla Ziemi” był kolejnym wydarzeniem z cyklu ekologicznych imprez plenerowych. Event miał charakter wielogodzinnego pikniku edukacyjno-integracyjnego, który odbył się 9 września 2023 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza. Projekt skupiał się na zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Poprzez zajęcia warsztatowe, prelekcje, wykłady i konkursy, przybliżono temat odbiorcom, zachęcając ich do wprowadzenia drobnych zmian w codziennym życiu, co miało przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście. Działaniom edukacyjnym towarzyszyły również atrakcje integracyjne, które miały na celu zacieśnienie więzi sąsiedzkich i nie tylko.