Młodzi dla Gminy Gaworzyce

Nazwa grupy: Młodzi dla Gminy Gaworzyce
Tytuł projektu: „Podwórkowy Teatr Młodych”

Miejsce: Gaworzyce

Projekt „Podwórkowy Teatr Młodych” polegał na organizacji cyklicznych warsztatów w trzech grupach tematycznych: grupie aktorskiej, grupie plastyczno–scenograficznej i grupy dziennikarsko–promocyjnej.

W zajęciach brały udział dzieci i młodzież z terenu gminy Gaworzyce. Celem warsztatów było stworze wyjątkowej sztuki pt. „Dziadek do orzechów”. Każda grupa miała do wykonania osobne zadanie, ale na koniec, praca wszystkich grup połączona została w jeden wspólnym efekt końcowy w formie spektaklu.

  • Grupa teatralna po wstępnych warsztatach z propedeutyki pantomimy oraz animacji przełożyła historie na język teatru formy.
  • Grupa plastyczno-scenograficzna po wstępnych warsztatach rysunkowych i projektowych przygotowała dekoracje.
  • Grupa dziennikarsko-promocyjna przeprowadziła wywiadu z instruktorami, uczestnikami projektu i mieszkańcami gminy Gaworzyce (odbiorcami działań). Osoby należące do tej grupy wspólnie z instruktorem zajęły się promocją pokazów finałowych.

Projekt zakończony został przedstawieniem dla wszystkich dzieci z gminy. Na spotkanie przybył także św. Mikołaj, który  wręczył słodkie upominki. W warsztatach uczestniczyły 32 osoby, a spektakle obejrzało 2000 widzów.