Wspólnie znaczy lepiej

Grupa samopomocowa: AZYL
Tytuł projektu: Wspólnie znaczy lepiej
Miejsce realizacji: Lubań

 

Projekt miał na celu rozwój i wzmocnienie profilaktyczne grup wsparcia (w zakresie samopomocy) w powiecie lubańskim. Dzięki działaniom 14 uczestników projektu:
– zwiększyli umiejętności zwiększania oferty pomocowej (w tym podjęcia leczenia czy rehabilitacji) poprzez motywowanie osób uzależnionych, uzależniających się i ofiar przemocy;
– nauczyli się tworzyć programu profilaktyczne dla działających wspólnot abstynenckich;
– poznali osoby działające w innych lokalnych grupach wsparcia, zintegrowali się i wymienili doświadczeniami;
– uzyskali wiedzę jak umiejętnie opracowywać programy i tworzyć dokumenty dla nowych wspólnot abstynenckich.