Czasem wodór, czasem hel – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy

Projekt numer: E/013/2019/II
Nazwa grupy: Rodzice na Czwórkę
Tytuł: Czasem wodór, czasem hel - Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy
Miejsce: Oleśnica

Projekt polegał na organizacji imprezy edukacyjno-rozrywkowej pt.: „Czasem wodór, czasem hel – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy”. Wydarzenie edukacyjne skierowane było do uczniów klas VI – VIII, a poprowadzili je pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Zorganizowanych zostało 9 stanowisk w II sekcjach, na których uczniowie samodzielnie lub z asystą wykonali chemiczne eksperymenty. W ramach podsumowania uczniowie zaprezentowali efekty swoich działań na stronie internetowej SP 4, a także w formie gazety, którą przekazano zainteresowanym uczniom. Głównym celem projektu było rozbudzenie u uczniów ciekawości, zainteresowania chemią i naukami przyrodniczymi, a także umożliwienie samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych, nazywania obserwacji i na ich podstawie samodzielnego wyciągania wniosków - nauka przez eksperyment. W projekcie wzięło udział 45 uczestników.