Afryka nie zawsze jest dzika

Grupa nieformalna: „BAM- Bezinteresowni, Aktywni, Młodzi”
Tytuł projektu: Afryka nie zawsze jest dzika                
Miejsce realizacji: Gaworzyce

 

Projekt polegał na organizacji cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w trzech grupach tematycznych: aktorskiej, plastyczno-scenograficznej i dziennikarsko-promocyjnej. Każda grupa liczyła 10 osób, a celem zajęć i warsztatów było stworzenie wyjątkowej sztuki w formie bajki afrykańskiej. Każda grupa miała do wykonania osobne zadanie, ale na koniec, praca wszystkich grup połączona została w jeden wspólny efekt końcowy w formie finału.

Grupa teatralna po wstępnych warsztatach przełożyła owe historie na język teatru. Grupa plastyczno-scenograficzna po wstępnych warsztatach rysunkowych i projektowych przygotowała dekoracje oraz przestrzenne, kolorowe „stwory”- postacie typowe dla Afryki – sporych rozmiarów, tekturowe realizacje malowane przy użyciu technik fluorescencyjnych.

Grupa dziennikarsko- promocyjna- jej zadaniem było przeprowadzenie wywiadów z instruktorami, uczestnikami projektu i mieszkańcami -odbiorcami naszych działań. Osoby należące do tej grupy wspólnie z instruktorem zajęły się promocją pokazów finałowych.

Projekt zakończony został pokazem finałowym w Domu Kultury. Finał nagrany został przez grupę dziennikarsko- promocyjną oraz umieszczony został w sieci.

Bezpośredni uczestnicy/odbiorcy działań: 30 osób.