Na rzecz integracji

Grupa nieformalna: Wakacyjny piknik integracyjny
Tytuł projektu: Na rzecz integracji
Miejsce realizacji: Krzyżowa

W ramach projektu zorganizowano w czasie wakacji (koniec sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego) festyn dla ponad 100 osób z Gminy Świdnica, podczas którego dla dzieci zostały przygotowane atrakcje w postaci zamków dmuchanych, zabawa z clownem, malowanie twarzy, zajęcia sportowe. Oprócz tych tradycyjnych form festynu zaproponowano stanowiska edukacyjne i włączające dzieci z Ukrainy do współpracy i zabawy z dziećmi z Polski. Chcieliśmy, aby przez kilka godzin trwania festynu przekonać zarówno dzieci jak i młodzież do nauki języka polskiego (warsztaty językowe przez zabawę dla dzieci i młodzieży) oraz przez organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych do zainteresowania dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Dla wszystkich przewidziano poczęstunek. Do realizacji zadań zapewniono odpowiednią kadrę pedagogów i lektorów. Wzmocniono więzi i odwagę uchodźców z Ukrainy, aby nawiązywać nowe znajomości wśród swoich najbliższych sąsiadów. Odbiorcami projektu były głownie dzieci i młodzież – uchodźcy z Ukrainy, którzy mieszkają na terenie Gminy Świdnica i od września kontynnują naukę w gminnych przedszkolach i szkołach.