Seniorzy i rock and roll

Nazwa grupy: Klub Dłużej Młodych
Tytuł projektu: Seniorzy i rock and roll
Miejsce realizacji: Wałbrzych

Nazwa „rock and roll” z języka angielskiego to zlepek słów rock – tańczyć, kołysać się, bujać oraz roll – kręcić się, toczyć, obracać, falować. Był wyrazem buntu amerykańskiej młodzieży przeciwko: podziałom rasowym, narzuconym schematom życia oraz surowemu wychowaniu. W latach 50. pokutowało przekonanie, że dzieci powinny „być widziane i nie być słyszane”. Młodzież pragnęła wyrwać się z kajdan i móc wreszcie wyrazić siebie. Rock and roll ewoluował do subkultury, która łączyła wszystkie zbuntowane dusze. Dla nas to metaforycznie chęć życia, bycia aktywnym. Dziś odnosimy go do starości, chcemy być widziani i mieć głos. Chcemy zburzyć stereotypy dot. starości. W projekcie odbyły się warsztaty rozwojowe „Senior i rock and roll”, taneczne rock and rollowych, sesja zdjęciowa, indywidualne rozmowy biograficzne z seniorami. Zaprosiliśmy mieszkańców, aby nas zobaczyli i usłyszeli, zorganizowaliśmy wystawę fotograficzno-biograficzną połączoną z pokazem tanecznym oraz koncert rock and roll i Senior połączony z zabawą taneczną.