Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2020

wnioski
mikrodtacji
projektów NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań

LISTY RANKINGOWE - 07.10.2021 | godzina publikacji: 15.00

LISTA RANKINGOWA - MŁODE NGO

LISTA RANKINGOWA - GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE


LISTY OCEN FORMALNYCH - 23.09.2021 | godzina publikacji: 15.00

LISTA OCEN FORMALNYCH - MŁODE NGO

LISTA OCEN FORMALNYCH - GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

48 godzin na odwołanie do godziny 15.00 | 25.09.2021

ZAKTUALIZOWANA LISTA OCEN FORMALNYCH - MŁODE NGO


 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw został sfinansowany ze środków Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023: 2 250 000,00 zł

DFMI polega na udzielaniu mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć do 10 000,00 zł oraz wsparcia merytoryczne dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska.

Główny cel zadania: wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.