Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2020

wnioski
mikrodtacji
projektów NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań


Program dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych NGO z Dolnego Śląska.

♦  Mikrodotacje/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5 tysięcy złotych.

♦  Finansowanie projektów, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności.

♦  Wsparcie merytoryczne od aplikacji o dotację aż do rozliczenia projektu.

♦  Zwiększanie aktywności młodych NGO oraz społeczności lokalnych.