Witamy

 

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację?
- ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
- ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł?
(roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę, szukacie na nią funduszy
i dodatkowego wsparcia?

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Możecie otrzymać mikrodotację do 5000 złotych.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja "Umbrella" oraz Stowarzyszenie "Tratwa" realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który przeznaczony jest dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska i dla jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków rządowego programu dotacyjnego - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Najważniejsze informacje:

Dla kogo: wyłącznie dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Dofinansowanie działań: maksymalna kwota na projekt - 5000 zł

Co wspieramy: działania, które powinny odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności i być realizowane we współpracy z odbiorcami działań na terenie Dolnego Śląska.

Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się
ze społecznym zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy i inspirujący. Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów, itp.

Nabór i okresy realizacji działań: 
od 1 do 15 września 2018 roku

Realizacja projektów:
od 7 października do 7 grudnia 2018 roku

Po szczegółowe zasady dotyczące Programu odsyłamy do Regulaminu.

CZEKAMY NA WASZE WNIOSKI!