DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

 • Jest programem dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.
 • DFMI to dotacje do 5.000 zł i wsparcie merytoryczne na rzecz zwiększania aktywizacji młodych organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych
  na terenie województwa dolnośląskiego.

  PROGRAM REALIZUJĄ TRZY WROCŁAWSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
 • DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA
 • CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH TRATWA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Jeśli mieszkacie na terenie Dolnego Śląska, możecie stworzyć:
  1. GRUPĘ NIEFORMALNĄ, która:
  - składa się ona z minimum trzech pełnoletnich osób,
  - wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska,
  - chce wspólnie realizować działania dla społeczności lokalnej na terenie województwa dolnośląskiego.
  2. GRUPĘ SAMOPOMOCOWĄ, która:
  - składa się ona z minimum trzech pełnoletnich osób,

  - wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska,
  - chce wspólnie działać na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków swojej grupy.
 • Działacie w MŁODEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, która:
  - została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację,

  - ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska,
  - ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

  Macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę, szukacie na nią funduszy         
  i dodatkowego wsparcia? Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze    do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!
 • Dofinansowanie działań: maksymalna kwota na projekt 5000 zł.
 • Co wspieramy: działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności
  i powinny być realizowane na terenie Dolnego Śląska.
 • Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się   ze społecznym zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy
  i inspirujący.
 • Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży,  seniorów, osób
  z niepełnosprawnościami, itp.
 • Po szczegółowe zasady dotyczące Programu odsyłamy do:
  REGULAMINU

  KONKURS 2019
  DOKUMENTY 2019
  FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI