Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2023

wniosków
mikrodtacji
projekty NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań

 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2024-2026 wynosi 450 000,00 zł.

DFMI polega na udzielaniu mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć do 10 000,00 zł oraz wsparcia merytoryczne dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Główny cel zadania: wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.