Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2023

wniosków
mikrodtacji
projekty NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw został sfinansowany ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023: 2 250 000,00 zł

DFMI polega na udzielaniu mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć do 10 000,00 zł oraz wsparcia merytoryczne dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Główny cel zadania: wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.