Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2014-2022

wniosków
mikrodtacji
projekty NGO
projektów grup
uczestników działań
odbiorców działań


14 lipca 2022 roku - LISTY RANKIGOWE
Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - KLIKNIJ TU!

GRUPY NIEFORMLANE I SAMOPOMOCOWE - KLIKNIJ TU!

 

 

Operatorzy dopuszczają możliwość odwołania się (droga mailową) od oceny formalnej, nie później jednak niż 48 godzin
od momentu opublikowania listy ocen formalnych.
Odwołanie można przesłać (do dnia 30 czerwca, do godziny 20.20) na adres: dfmi@maleinicjatywy.pl

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw został sfinansowany ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023: 2 250 000,00 zł

DFMI polega na udzielaniu mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć do 10 000,00 zł oraz wsparcia merytoryczne dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Główny cel zadania: wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.