Ekoludki

Projekt numer: E/071/2019/II
Nazwa grupy: Akcja mobilizacja
Tytuł projektu: Ekoludki
Miejsce: Oleśnica

 

 

Głównym celem projektu "Ekoludki" był wzrost świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców miasta Oleśnicy, jak i również ich rodziców i bliskich. Zrealizowano cykl warsztatów ekologicznych, w czasie, których maluchy mogły zapoznać się z najważniejszymi wyzwaniami ekologicznymi współczesnego świata m.in. z zanieczyszczeniem powietrza, wody czy gleby. Dodatkowo zrealizowano rodzinne warsztaty integracyjne, gdzie rodzice z dziećmi uczyli jak prawidłowo dokarmiać ptaki w zimie i jak poprawnie segregować śmieci. Łącznie ze wsparcia skorzystało 31 dzieci oraz 36 rodziców.  Projekt pozwolił im na zapoznanie się z największymi problemami ekologicznymi współczesnego świata, poszerzenie wiedzy na temat form ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiednich postaw świadomego konsumenta. Działania te przyczyniły się do zmian codziennych nawyków ekologicznych a także o większą troskę o najbliższe otoczenie tj. podwórko, park, skwerek.