Dzieci mają głos

Grupa nieformalna: EKO ARTYSTKI AKTYWISKI 🙂
Tytuł projektu: Dzieci mają głos
Miejsce realizacji: Wrocław

Projekt skierowany był do ponad 100 dzieci i ich rodzin i dotyczył propagowania zrównoważonych rozwiązań ekologicznych, ugruntowaniu postaw odpowiedzialnego korzystania z zasobów naszej
planety. Założeniem projektu było oddanie głosu dzieciom, które jako przyszłe pokolenie będzie bezpośrednio doświadczało skutków naszych decyzji i wyborów. Naszym zadaniem było pójść za głosem dzieci, nie narzucając im przy tym opinii wynikających z nawyków dorosłych. Poprzez moderację dialogu na poziomie dostosowanym do wiedzy młodych uzyskaliśmy nie tylko informacje o ich wiedzy na temat świata, ale też usłyszeliśmy jak go postrzegają i jakie mają potrzeby względem swojej własnej zrównoważonej realizacji w przyszłości. Projekt zawierał cykl nagrań audio, w których dzieci przedstawiały swoje doświadczenie w sześciu podcastach o ekologicznej tematyce. Ostatnim elementem były warsztaty tworzenia gry edukacyjnej.