Z kulturą za pan brat

Nazwa grupy: My Ruszowiczanie
Tytuł projektu: Z kulturą za pan brat
Miejsce realizacji: Ruszowice

Projekt polegał na organizacji wydarzenia artystyczno-kulturalnego z cyklem warsztatów. W trakcie zajęć projektowych odbyło się, aż dziewięć warsztatów w tym: warsztaty ognia, warsztaty taneczne oraz warsztaty kuglarskie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz charakter zajęć, grupy warsztatowe nie były większe niż 10 osób. Aby zapewnić wysoki i efektywny poziom, w każdej grupie pracowało po czterech animatorów, którzy jednocześnie zapewnili potrzebny sprzęt do zajęć. Uczestnikami warsztatów była młodzież z Ruszowic i sąsiednich wsi. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych animatorów ze stowarzyszenia „Siedem Aniołów”. Większość z nich odbyła się na wolnym powietrzu. a część w budynku szkoły. Na zakończenie warsztatów odbył się pokaz fire show w wykonaniu uczestników, którzy zaprezentowali nabyte umiejętności przed szeroką widownią.

Bezpośredni uczestnicy 30 osób.