DOKUMENTY 2024

PREZENTACJA DOTYCZĄCA NABORU 2024  | pobierz

 

DOKUMENTACJA NABORU 2024

1. REGULAMIN 

Regulamin Programu | pobierz


2. WNIOSKI

♦ Wzór wniosku dla grupy nieformalnej | pobierz

♦ Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz


3. KARTY OCEN

♦ Wzór karty oceny formalnej | pobierz

♦ Wzór karty oceny merytorycznej | pobierz


4. SPRAWOZDANIA

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej | pobierz
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

 REALIZACJA PROJEKTÓW

1.  UMOWY:
♦ Wzór umowy dla grupy nieformalnej  | pobierz

♦ Wzór umowy dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY – NGO:

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy | pobierz

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy z przychodem za ostatni rok | pobierz

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej dłużej niż 12 miesięcy | pobierz


2. WZÓR KOREKTY HARMONOGRAMU:

♦ Wzór korekty harmonogramu projektu | pobierz


3. DOKUMENTACJA FINANSOWA:
♦ Wzór opisu dokumentu finansowego dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 1 – DFOP) | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie  (Operator 2 – TRATWA) | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 3 – UMBRELLA) | pobierz

 

♦ Wzór formularza zwrotu gotówkowego dla grupy | pobierz

♦ Wytyczne dotyczące informowania o źródle finansowania | pobierz

 

Instrukcje rozliczania wydatków w projekcie:

♦ młode organizacje pozarządowe | plik do pobrania

♦ grupy nieformalne/samopomocowe | plik do pobrania

 

4. LISTY OBECNOŚCI Z KLAUZULAMI RODO:

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (grupy nieformalne) | plik do pobrania

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (młode organizacje pozarządowe) | plik do pobrania

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (grupy nieformalne) | pobierz

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (grupy nieformalne) | plik do pobrania

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (młode organizacje pozarządowe) | pobierz

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (młode organizacje pozarządowe) | plik do pobrania


5. DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA:

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej | plik do pobrania
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | plik do pobrania

Instrukcja:
♦ Zasady sprawozdawczości dla grup i młodych organizacji pozarządowych | plik do pobrania


6. PLIKI GRAFICZNE:

♦ Belka logotypowa | pobierz

♦ Logotypy OPERATORÓW (krzywe) | pobierz