Bielawska Sztuka Gość-Inności

Projekt numer: E/053/2019/II
Nazwa grupy: GoścInni Bielawianie
Tytuł: Bielawska Sztuka Gość-Inności
Miejsce: Bielawa i okolice

Projekt polegał na organizacji wydarzenia społeczno-artystycznego, inspirowanego historiami o "Inności" zebranymi przez młodzież wśród mieszkańców Bielawy i okolic. Głównymi działaniami projektu były warsztaty teatralno-dziennikarskie dla młodzieży przeprowadzone przez artystów z Teatru Układ Formalny, oraz spotkania z mniejszościami narodowościowymi, prowadzące do organizacji finałowego wydarzenia- artystycznego eventu połączonego z debatą na temat "Inności" wśród społeczności lokalnej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu była młodzież z Bielawy i okolic, pośrednimi odbiorcami byli przedstawiciele mniejszości narodowościowych zamieszkujący gminę Bielawa, z którymi były przeprowadzane wywiady będące inspiracją działania. Działanie było przeprowadzone w szkole w Bielawie i w mniejszych miejscowościach wokół Bielawy. W projekcie wzięło udział 30 młodych aktorów i 80 widzów.