Macie pomysł na działania lokalne?
Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?
Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?
Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

9 września 2019 roku startuje kolejny nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!
Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 9-22 września 2019 roku

Jak złożyć wniosek? 
– poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl
– dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, a jego wzór do pobrania w pliku WORD dostępny będzie na stronie w dniu startu naboru w zakładce DOKUMENTY

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma  minimum 17 młodych organizacji pozarządowych i 10 grup nieformalnych/samopomocowych
z Dolnego Śląska. Kwota alokacji wynosi 135 000 zł.

UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 140, w tym: 70 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 70 dla grup nieformalnych/samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 października do 8 grudnia 2019 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego