Aktywne pierwszaki

Nazwa grupy: Szkolna przygoda
Tytuł projektu: Aktywne pierwszaki
Miejsce realizacji: Kowary

Projekt skierowany był do uczennic i uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023. Głównym celem projektu była integracja dzieci, wzmocnienie więzi między dziećmi, adaptacja w nowym środowisku. W ramach projektu zorganizowano wycieczki oraz konkurs dla klas 1-3 dotyczący tematyki wspólnego spędzania czasu – dzieci i rodziców, obejmującego najbliższą okolice. Konkurs podzielony był na etapy,
każda klasa miała za zadanie przygotowanie prac plastycznych, na wskazane tematy i ich prezentacje.