Młody Powiat Trzebnicki

Nazwa grupy: Młody Powiat Trzebnicki
Tytuł projektu: Nasz głos się liczy

Miejsce realizacji: powiat trzebnicki

Projekt polegał na rozmowie o możliwościach partnerskiej współpracy młodzieży, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Odbyły się następujące działania:

  • debata oksfordzka na Młodzieżowym Forum Powiatu Trzebnickiego;
  • 2-dniowe zajęcia szkoleniowo-integracyjne, w tym gra „Game for Democracy”;
  • warsztaty szkoleniowe ze współpracy z samorządem oraz zajęcia poświęcony współpracy i działaniu w grupie;
  • spotkanie podsumowujące, uczestnicy projektu wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w projekcie zredagowali projekt uchwały, który złożyli jako inicjatywę oddolną do Młodzieżowej
    Rady Powiatu Trzebnickiego.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu była młodzież z terenu powiatu trzebnickiego – 25 osób.